KAJ JE CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI?

V okviru razvoja postopkov in modelov za presojo bonitete, so pri Prvi bonitetni agenciji d.o.o. razvili model, ki na podlagi bilančnih podatkov in drugih javno dostopnih poslovnih informacij, izbere tiste subjekte, za katere velja zanemarljiva ali praktično nična stopnja verjetnosti, da bi pri njih v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnihkoli znakov slabitve plačilnih sposobnosti.

Certifikat finančne zanesljivosti je potrdilo izdano s strani bonitetne hiše PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o., ki ga lahko prejme gospodarski subjekt iz elitne skupine, ki predstavlja le 7,60 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji, za katere lahko kot bonitetna hiša, na podlagi skrbno izbranih kriterijev, z vso strokovno skrbnostjo potrdijo, da:

  • gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna,
  • svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.

 

ZAKAJ JE KORISTNO PRIDOBITI CERTIFIKAT?

Glede na okoliščine v slovenskem gospodarskem prostoru, v katerem izkušnje na področju plačilnih navad in številni insolvenčni postopki v katerih upniki izgubljajo svoje premoženje, ustvarjajo splošno vzdušje poslovnega nezaupanja in nas silijo k visoki stopnji previdnosti pri sklepanju poslov, je tudi za najboljše gospodarske subjekte lahko zelo koristno, če njihov odličen premoženjsko-finančni položaj potrdi tudi neodvisna bonitetna hiša.

Kot imetnik Certifikata izkazujete v svojem poslovnem okolju neodvisno potrjen status finančno zanesljivega gospodarskega subjekta na podlagi česar lahko vaši obstoječi in bodoči poslovni partnerji z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da ste finančno trden in zanesljiv partner. Z imetništvom Certifikata svojim partnerjem pokažete, da sodite v elitno skupino slovenskih gospodarskih subjektov za katere velja zanemarljiva ali praktično nična stopnja verjetnosti, da bi v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnihkoli znakov slabitve plačilnih sposobnosti.

 

KDO IN KAKO LAHKO PRIDOBI CERTIFIKAT?

Prva bonitetna agencija izdaja certifikat v skladu s Splošnimi pogoji izdaje Certifikata finančne zanesljivosti iz katerih so razvidni tudi pogoji za pridobitev Certifikata.

 

 

Vir: EBONITETE.SI - certifikat finančne zanesljivosti (www.ebonitete.si/certifikat-predstavitev.aspx)

CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI