Tudi v letošnjem letu smo prejeli certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta. 

Imetnik certifikata finančne zanesljivosti je gospodarski subjekt, katerega poslovanje in
premoženjsko finančno stanje, po strokovnih kriterijih za dodelitev certifikata, kažeta na njegovo
nadpovprečno uspešnost in finančno zanesljivost tako v slovenskem gospodarskem prostoru
kot tudi izven njega.

Po kriterijih bonitetne hiše smo imetniki Certifikata uvrščeni v elitno skupino finančno
najzanesljivejših gospodarskih subjektov v Sloveniji, ki v celotni populaciji predstavljajo 7,42 %
najboljših v Sloveniji.

Ponosni smo, da je del te skupine tudi Tapro. Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagate na poti k odličnosti.

Prejeli smo CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI